مادر هنر ها – یک راه برای ادغام


Diese Seite in:

“به من بگو” یک.پروژه تئاتری از طرف “Patati-Patata” با پناهندگان برای پناهندگان تئاتر نقش مهمی در هر کجا که فرهنگ ها و مردم با هم ملاقات می کنند، بازی میکند. بلاخره، یادگیری زبان از طریق تئاتر یک ابزار عالی را برای ادغام از آن خود کرد. Reutlingen یکی از شهرهای آلمان است که در این …

Weiterlesen …مادر هنر ها – یک راه برای ادغام

“به من بگو” – مصاحبه با Abdul Rahman Dabian در امورد آزمایش تئاتری


Diese Seite in:

نام من Abdul Rahman Dabian است. من از سوریه، از دمشق هستم.

تو در مورد این آزمایش چه فکر میکنی و تو چی را مشترکآ انجام دادی؟

چندی قبل من یک جمله از شکسپیر را خواندم: “سرنوشت ما در ستاره نی ، بلکه نزد خودمان است.” این بیانیه به من یک تحرک را بخشید. تا من بر این آزمایش مغلوب شوم، از آنجایی که من هرگز در آثار نمایشی شرکت نکرده بودم من از رفتن روی صحنه ترس داشتم. بازیگری در تئاتر دنیای ناشناخته ای برای من بود. این اولین تجربه من بود.

Weiterlesen …“به من بگو” – مصاحبه با Abdul Rahman Dabian در امورد آزمایش تئاتری

“به من بگو”یک پروژه تئاتر” در تئاتر “PATATi-PATATA” برای ادغام


Diese Seite in:

“به من بگو” یک پروژه تئاتر برای ادغام برای افراد دارای تجربهمهاجرتی و شهروندان Reutlingen.

پروژه تئاتر ما برای همه بزرگسالانی تنظیم شده است که میل دارند در تئاتر بازی کنند.
این پروژه در ماه می سال 2017 با ابتکار Integrationszentrum Reutlingen آغاز شد.
با تشکر از حمایت مالی از KEB (Katholische Erwachsenenbildung, Bildungswerk Kreis Reutlingen e.V.) و Diakonieverband Reutlingen. ما می توانیم با هم طور فشرده تا پایان سپتامبر در تئاتر بازی کنیم.

Weiterlesen …“به من بگو”یک پروژه تئاتر” در تئاتر “PATATi-PATATA” برای ادغام