زندگی من در آلمان نا معلوم است اما برگشت به گامبیا راه حل نیست


Diese Seite in:

Kaw Jaiteh، متقاضی پناهندگی، نمی خواهد به گامبیا بازگردد.

Kaw Jaiteh، یک مرد 22 ساله از گامبیا، آنچه را که میتوانست انجام داد، که خود را در آلمان مدغم کند،، در نانوائی یک کار پیدا کرد، جواز رانندگی را گرفت و پول برای خرید موتر پسانداز نمود. همه چیز هم درست، هیچ چیز عدم اطمینان نبوده، که یک روز او باید اخراج شود.مگر اینکه درخواست پناهندگی Kaw Jaiteh رد شد.

Weiterlesen …زندگی من در آلمان نا معلوم است اما برگشت به گامبیا راه حل نیست

پناهندگان نیاز به چشم انداز دارند


Diese Seite in:

عدم آگاهی، ناامنی، ترس ها – بسیاری از مردم در مورد آینده شان نگران هستند. نه تنها از روی نتایج انتخابات گذشته و ورود AFD در یک مجلس فدرال می توان به این موضوع پی برد:
در پهلوی آنکه آنها نگرانی دارند، از دست دادن زندگی مرفع به دست آمده و موقعیت فعلی در جامعه مرفع از جمله نگرانی های پناهندگان میباشد، که در آلمان مصئونیت دریافت نموده اند، بی پرده هدف بود وباش. . جستجوی خانه، کار مصروفیت روزمره را تشکیل میدهد. در واقع این، تلاش های آنها بی نتیجه نیستند. ، طوری که در این شماره مجله RT میتوان دید.

Weiterlesen …پناهندگان نیاز به چشم انداز دارند

هر کس میخواهد بماند، باید به شدت تمام درس بخواند


Diese Seite in:

Gunnar Rapp از اداره امور اتباع خارجی Reutlinger : مهارت های زبان آلمانی ضروری است. در Reutlingen حدود 700 پناهنده قبول شده مطابق به کنوانسیون پناهندگان ژنو همچنان 216 پناهنده با حمایت فرعی زندگی می کنند. برای 327 نفر به دلایل بشردوستانه اجازه اقامت داده است. برای بسیاری مردم بعد از اینکه به عنوان پناهنده …

Weiterlesen …هر کس میخواهد بماند، باید به شدت تمام درس بخواند