توگو باید آزاد باشد


Diese Seite in:

 

پناهندگان توگویی که در Reutlingen زندگی میکنند، خواهان پایان دیکتاتوری خانوادگی میباشند

توگو، Togo 1884-1916 مستعمره آلمان در غرب آفریقا ، که به صفت یک حکومت شناخته نشده، و از این کشور مردم به اروپا فرار میکنند، کشور است که توسط یک خانواده استبدادی به مدت 50 سال تحت فشار قرار دارد. در 9 دسامبر 2017 مردمان توگو در Reutlinger Listplatz علیه دیکتاتوری خانوادگی Gnassingbe اعتراض میکنند.
مردم نمی خواهند با استبداد دیگر کنار بیایند. این اعتراض از طرف رهبری یک ائتلاف از احزاب مخالف ترتیب شده است، تظاهرات به منظور محکوم کردن بی عدالتی اجتماعی در کشور کوچک سازماندهی شده است. که در حال حاضر همیشه زیادتر پناهندگان از توگو به اروپا می آیند. این اعتراضات بعد از دستگیری های اخیر منتقدین رژیم حکومت با ارتباط مجروح و کشته شدن بسیاری جوانان در ماه اگست 2017 صورت گرفت. دیکتاتور مردم را وادار می کند که میهن خود را ترک کنند و در شرایط خطرناک راه فرار را پیش گیرند.

3.12.2017: تظاهرات مردم توگو و دوستان شان در Reutlingen, عکس: Bangemann

Weiterlesen …توگو باید آزاد باشد

زندگی من در آلمان نا معلوم است اما برگشت به گامبیا راه حل نیست


Diese Seite in:

Kaw Jaiteh، متقاضی پناهندگی، نمی خواهد به گامبیا بازگردد.

Kaw Jaiteh، یک مرد 22 ساله از گامبیا، آنچه را که میتوانست انجام داد، که خود را در آلمان مدغم کند،، در نانوائی یک کار پیدا کرد، جواز رانندگی را گرفت و پول برای خرید موتر پسانداز نمود. همه چیز هم درست، هیچ چیز عدم اطمینان نبوده، که یک روز او باید اخراج شود.مگر اینکه درخواست پناهندگی Kaw Jaiteh رد شد.

Weiterlesen …زندگی من در آلمان نا معلوم است اما برگشت به گامبیا راه حل نیست

گامبیا – امیدواری وجود دارد اما پیشرفت بسیار دشوار است


Diese Seite in:

مصاحبه باSamba P. Jallow, اقتصاددان از گامبیا (گرفته شده ازترجمه آلمانی). گامبیا با مقایسه به همسایگان آفریقای غربی آن، یکی از کوچکترین کشور در آفریقا است.که از زمان استقلال اش از بی ثباتی رنج می برد. رئیس جمهور سابق Yahya Jammeh، که در سال 1994 برای قدرت کودتا نمود از آن زمان این کشوررا رهبری …

Weiterlesen …گامبیا – امیدواری وجود دارد اما پیشرفت بسیار دشوار است

بهتر است از طریق دریا مدیترانه به اروپا از اینکه بدون سرنوشت در نایجیریا


Diese Seite in:

جوان از نایجیریا مهاجرت میکند

,,یک روزی همه چیز خوبتر خواهد بودˮ، طبق یک ضرب المثل قدیمی از جوانان نایجیریایی. در حال حاضر واقعیت طوری معلوم می شود: تا کاری نکنی چیزی تغییر نمیخورد!

,,در قحطی بیمیر و یا زندگی خود را در خطر بی اندازˮ، این صرف یگانه امکانات جوانان نایجیریایی و یک تحرک برای مهاجرت از نیاز و قحطی است. جوان نایجیریایی صرف یک انتخاب در بین مرگ در دریا مدیترانه و یا تلف شدن ازگرسنگی در نایجیریا دارد.

Weiterlesen …بهتر است از طریق دریا مدیترانه به اروپا از اینکه بدون سرنوشت در نایجیریا