TestDaF چیست؟


Diese Seite in:

امتحان زبان آلمانی به عنوان یک زبان خارجی (TestDaF) یکی از متحانات مهارت های زبان آلمانی برای کسانی، که می خواهند در یک مکاتب عالی یا دانشگاه در جمهوری فدرال آلمان تحصیل کنند، میباشد.

این آسان، اما نا ممکن هم نبود

Tarek Abla بیست و پنج ساله در سال 2015 از سوریه در آلمان آمد، تا برای خود یک آینده یی بسازد و آرزوهایش را برآورده سازد. برای درخواست برای ورود به تحصیل در رشته ماشین سازی در دانشگاه او باید شرایط اولیه را برآورده کند. یکی از این شرایط یک سطح مشخصی از زبان است که در دانشگاه های آلمانی تقاضاء میشود. به همین دلیل Tarek امتحان TestDaF را انجام داد و امتحان TestDaF موفق بود.در مورد تجاربش ما بعضی سوالات را مطرح کردیم:

Weiterlesen …TestDaF چیست؟

رامی الناشف: از دو سال بدین سو در آلمان


Diese Seite in:

این طاقت فرسا است، اما این خوب اجراء میشود!

Rami Alnashef

اسم من رامی الناشف است. من از سوریه و 25 ساله هستم. در سوریه در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کردم. در جریان تحصیل به صفت مترجم کار مینمودم. از دو سال بدینسو در آلمان زندگی میکنم و در این زمان با زبان و عنعنات آلمانی مصروف بودم.

از اینکه من در موقعیتی بودم، که زبان آلمانی را سریع و فشرده یاد بگیرم؛ مدد کار اجتماعی ام برایم توصیه نمود ، تا به صفت BUFDI (خدمات دواطلبانه آلمان) در مرکز ادغام (IZ) رویتلینگن کار نمایم. من برای این کار درخواستی نمودم و محل کار را مشتغل شدم.
از ماه سپتمبر 2016 به صفت BUFDI در مرکز ادغام مصروف هستم. در جریان این زمان توانستم زبان آلمانی خود را تقویه نمایم. این امکان را هم داشتم تا در کورس زبان آلمانی B2 را از طریق دفتز منطقه اشتراک کنم. علاوهتآ این محل شغل از لحاظ زبانی بسیار چیز ها را به من داد.

Weiterlesen …رامی الناشف: از دو سال بدین سو در آلمان

من واجد کدام شغل استم؟


Diese Seite in:

اکثر جوانان نمیدانند، که به کدام شغل چنگ بزنند. آنها هیچ نظریه ای ندارند، که کدام شغل به علاقمندی و آرزوی آنها مطابقت میکند. آنها مشکلات دارند به خاطر معلومات کافی در مورد بازار کار آلمان ندارند و آنها نمی فهمند که کدام کار را دقیقا با کدام شغل باید انجام داد. پس آدم چی باید کرد، تا یک شغل را دریابد که برایش مناسب باشد.

Weiterlesen …من واجد کدام شغل استم؟