یک کتابخانه چندین فرهنگی


Diese Seite in:

کتاب خانه شهری Reutlingen یکی از تاسیسات مهم شهر کلتوری Reutlingen است. این کتابخانه در سال 1985 ساخته شد.

در پهلوی درفتر عمومی در مرکز شهر، دارای 10 شعبه فرعی دیگر در این نواحی این منطقه میباشد. کتابخانه شهر بخشی به دفتر فرهنگی، شعبه ای اداری شهرتعلق میگیرد.. این کتابخانه سالانه توسط شهر Reutlingen مبلغ تخمینی 4.5 میلیون یورو حمایه مالی می شود.
این کتابخانه حاوی 340،000 رسانه در طبقه اول است، در حالی که کتابخانه حاوی حدود 100،000 کتاب و رسانه برای بالغین است.
کتابخانه20،000 استفاده کننده دارد ، که از آن جمله 1525 مهاجر یا پناهنده از 104 کشور مختلف میباشند.

Weiterlesen …یک کتابخانه چندین فرهنگی