تجهیرات اول، تجهیزات دوم، تجهیزات سوم؟

در اداره کار میتوان صرف یک بار برای خدمات خانه درخواست نمود.

>> ویدیو (عربی با زیرنویس آلمانی و فارسی) >>

تجهیزات اول چیست و چند بار میتوان آن را ادعا نمود؟ کسیکه از مسکن مشترک به خانه جدید شخصی خود نقل مکان نمود، این امکان را دارد که تجهیزات اول را به جاب سنتر درخواست کند. این صرف یک بار برای هر نفر درخواست شده میتواند. یک بار برای خود شخص، اما همچنان برای دیگر اعضای خانواده و برای کسانیکه بعد از ایجاد خانواده مشترک به داخل این خانه میایند.

تجهیزات اول صرف برای خانه اولی است و بعد از نقل مکان بار دوم امکان ندارد. این تدارک تجهیرات کمک میکند تا وسایل ضروری را تهیه نمود.

چی را میتوان در تجهیزات اول درخواست نمود؟ برای خانه اشیای مانند تخت خواب ها، الماری ها، لوازم میز و کوچ، الماری اطاق نشیمن، میز آشپزخانه، و چوکی ها، میزهای تحریر، چراغهای سقفی، پرده ها، روجایی تخت خواب، دست پاکها، لحاف و بالش، ظروف اساسی برای هر نفر، اوتوی برقی، جاروب برقی و یک ماشین لباسشویی. در صورت نبود آشپزخانه، آن را هم میتوان درخواست نمود.

دیگر وسایل برقی مانند تلویزیون، ماشین لباس خشک کن، داش میکرو ویو و یا کمپیوتر از لیست بیرون نمیمانند. این وسایل را باید از پول ضروریات اساسی تهیه نمود.

جاب سنتر برای قالین و فرش روی خانه پرداخت نمیکند.

وقتی خانم حامله است، میتوان برای لباس حاملگی تجهیزات اول را تقاضاء نمود. جاب سنتر مصمم بر آن است که بعد از حاملگی جدید لباس های حاملگی کهنه و لباس های طفل یک بار دیگر استفاده شوند.

در هرصورت قابل مشوره است، که با موبل، لباسها و دیگر اشیاء با احتیاط برخورد شود و آنها دور انداخته نشوند. البته میتوان از پول ضروریات اساسی و یا از عایدموبل جدید را تهیه نمود، ولی تجهیزات اول صرف یک بار از طرف جاب سنتر وجود دارد.

یک روش مهم دیگر: اساسا باید بلهای تمام این اشیاء را نگهداری نمود. چیز های که که شخص از طریق کمک های جانبی درخواست داده بود. اگر شما اشیا را از شخص خریداری میکنید باید از شخص فرو شنده یک سند رسید مطالبه کنید. به این ترتیب به جاب سنتر ثابت نمود، که این پول واقعا برای وسایل مصرف شده است، که برای آن درخواست شده بود.

>> ویدیو (عربی, با زیرنویس فارسی و آلمانی، زیرنویس را از طریق دکمه CCفعال سازید) >>

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: deDeutsch (German) arالعربية (Arabic) enEnglish (English) faفارسی